Moguri

Da Nonciclopedia, l'enciclopedia libera...

Da Noncikupò, l'enkupopedia kupo kupò

Moguri (artwork).jpg
Kupo! Kupò kupo, kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo.

Kupo kupò kupo, kupo kupo, kupo kupo kupo kupo kupo kupo: kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo.

Moguri (artwork).jpg


Kupo kupò kupò; ku-kupo kupò, kupò kupà. Kupo... kupò kupò Kupòpo?
Quote rosso1.png Kuuupòòòò! Quote rosso2.png
~ Kupò kupà.
Quote rosso1.png Kupò kupò kupò! Quote rosso2.png
~ Kupò kupè.
Quote rosso1.png Nyaa! Quote rosso2.png
~ Kupò kupì kupò kupè.
Quote rosso1.png Kupooooho... Quote rosso2.png
~ Kupò kupo kupo kupopopo.


Kupo Kupò Kupo kupò kupo, kupo kupo, kupò Kupo-Kupo; kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo[1].

Logo di Wikipedia sballonzolante.gif
Kupò Kupò Kupò Kupò Kupò Kupò Kupò Kupò Kupoo Ku-kupò, Kupopo Kupopo Kupopò: Kupò.

Kupo kupò kupo, kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo: kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo. Kupo kupò kupo, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo.

Kupo[modifica]

Kupò kup kupo Kupòs.

Kupo kupò kupo, kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo: kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo. Kupo kupò kupo, kupo kupo kupo kupo[2], kupo kupo kupo kupò kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo. Kupo kupò kupo, kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo: kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo.

Kupo kupò kupo, kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo: kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo. Kupo kupò kupo, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo.

Kupo kupò kupo, kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo: kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo.

Kupò[modifica]

Ku-kupò
Kupò kupo kupo Kupo Kupo Kupòid.

Kupo kupò kupo, kupo kupo, kupo kupo kupo kupo kupo kupo: kupo, kupò, kupo kupo kupo kupo kupoòoòo (kupo kupo kupo kupo). Kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo. Kupo kupò kupo, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo Kupo Kupeò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo[3].

Ku-ku-kupò

Kupo kupò kupo, kupo kupo, kupo kupo kupo kupo kupo kupo: kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo. Kupo kupò kupo, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo[4]. Kupo kupò kupo, kupo kupo, kupo kupo kupo kupo kupo kupo, kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo. Kupo kupò kupo, kupo kupo, kupo kupo kupo kupo kupo kupo; kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo.

Ku-ku-ku-kupò

Kupo kupò kupo, kupo kupo, kupo kupo kupo kupo kupo kupo: kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupppòò kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo. Kupo kupò kupo, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo.

Kupo-kupò[modifica]

Kupò kupo kupo kupò kupo.
Kupò/Kupà

Kupo kupò kupo, kupo kupo, kupo kupo kupo kupo kupo kupo, kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo. Kupo kupò; kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo! Kupo kupo kupò kupo, kupo kupo. Kupo kupò kupo, kupo kupo, kupo kupo kupo kupo kupo kupo; kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo.

Kupoo

Kupo kupò kupò ku-kupò Kupòoò. Kupo kupò kupò... kupò ku-kupò? KUPO KUPÒ KUPÒ KUPO! KUPO KUPO KUPÒ KUPÒ KUPO KUPO KUPO KUPÒ KUPO KUPO!!! KUPO KUPO KUPO KUPO KUPO KUPO KUPO KUPÒ!1!11!!!

Kupopò

Kupo kupò kupo, kupo kupo, kupo kupo kupo kupo kupo kupo; kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo.

Kukupò

Kupo kupò kupo, kupo kupo, kupo kupo kupo kupo kupo kupò. Kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupò, kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupo kupò kupo, kupo kupo. Kupo kupò kupo, kupo kupo, kupo kupo kupo, kupo, kupo kupo.

Kupòsità[modifica]

Icona scopa.png
Kupò kupe-kupò kupo kupo «Kupòsità» kupò kupopo kupopò Kupe Kupa Ku-Kupèpà.

Kupò kupò kupo kupo-kupo-kupò kuppò 'ppo... kupo kupò kupò kupo-po kupò?

  • "Kupò", kupò kupò Kupo.
  • Kupo kupò kupò kupo kupò kupo kupo kupo kupò kupò kupo; kupò kupò.
  • Kupò kupo kupo kupò, kupò, kupo kupò.

Kupò-pé[modifica]

Kupò, kupò kupò kupòpò ku ♪♫kupooò♫♪?? ku-kupò...
  1. ^ Kupò kupo-pò kupo kupo
  2. ^ Kupò kupo kupò kupo kupo kupò...
  3. ^ Kupò ku-kupò kupò
  4. ^ Kupò kupò kupo kupoà


Final Fantasy logo generico serie.png